Porträttet: Immunförsvarets gåta fortsätter att gäcka oss. Samtidigt skulle ett genombrott innebära en revolution inom infektionsmedicinen.
Men man måste satsa för att vinna. Det gäller även inom smittskydd.

Läs hela artikeln i Smittskydd här.