Antalet nyanmälda fall av influensa A(H1N1)2009 har stigit kraftigt under rapportperioden vecka 52/2010 och 1/2011. Från 64 anmälningar under vecka 52 har antalet stigit till 176 för årets första vecka, vilket är mer än en fördubbling. Även inom den frivilliga laboratorierapporteringen ses en märkbar ökning av antalet rapporterade säsongsinfluensadiagnoser A och B.

Hur utbrotten kommer att utvecklas är omöjligt att förutsäga, men det är fortsatt viktigt att alla som hör till riskgrupperna vaccineras. Alla de tre influensastammar som cirkulerar finns i vaccinet.

Läs mer om detta i SMIs influensarapport här