Resultat från Vårdbarometer 2010 visar att 78 procent av svenska befolkningen är beredda att avstå antibiotika även om man riskerar några dagars extra sjuklighet. Uppfattningen skiljer sig något mellan landstingen. Uppsala är det län där högst andel av befolkningen (84%) kan tänka sig att avstå från antibiotika. De med eftergymnasial utbildning är i högre utsträckning positiva till att avstå från antibiotika än de som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot 71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30-59 år) tenderar att vara mer positivt inställda än övriga ålderskategorier.

Läs Vårdbarometern 2010 här

Vårdbarometerns hemsida hittar du här