Flera stora mässlingsutbrott har rapporterats den senaste tiden runt om i Europa. Under 2011 har fall rapporterats från Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Frankrike, Serbien, Schweiz och Makedonien. Fall har även rapporterats i Sverige vilket vi tidigare har beskrivit i EPI-Aktuellt .

Sedan allmän vaccination mot mässling av barn infördes i Sverige 1982 är mässlingsutbrott i Sverige ovanliga. Men, eftersom mässlingsviruset sprids lätt kommer det att förekomma utbrott av mässling så länge det finns personer i populationen som är ovaccinerade. För ovaccinerade svenskar som inte heller haft mässlingsjukdomen finns det en risk att smittas i samband med resor till länder där utbrott är vanligare eller av importfall till Sverige. Det är därför viktigt att vaccinera sig med två doser vaccin för att vara säker på att inte smittas.

Läs mer om den aktuella mässlingssituationen i Europa på WHOs hemsida

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om mässling här