Under det senaste decenniet har Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) ökat i Europa, framför allt på Balkan, i Turkiet, sydvästra Ryssland, men även i Ukraina, ofta med hög dödlighet. Orsakerna till denna ökning är till stor del oklara, men klimatfaktorer, såväl som förändringar i jordbruk och jakt samt förflyttningar av boskap tros påverka dynamiken mellan värddjur och vektorn (fästingen) och därmed öka cirkulationen av virus.

CCHF är en akut, ytterst smittsam, viral zoonos som överförs till människan framför allt via fästingar av genus Hyalomma, men även via blod eller vävnad från smittade värddjur. Typiska symptom hos människan är akut hög feber, muskelvärk, svår huvudvärk och gastrointestinala symptom. Omfattande blödningar uppträder i senare stadier hos de svårare fallen. Den rapporterade dödligheten varierar mellan 10-50 procent.
CCHF virus (CCHFV) huvudsakliga värddjur utgörs av boskap, får, getter och hare. CCHFV orsakar även nosokomiala utbrott. Ännu har SMI inte sett några fall hos svenskar som besökt de aktuella områdena, men man bör alltid tänka på att bära kläder som skyddar mot fästingar vid vandring i skog och mark i de aktuella områdena.

Nytt virus har hittats i Kina

Ett tidigare okänt Bunyavirus har nyligen rapporterats orsaka svår febersjukdom i Kina.
Upptäckten gjordes av Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC) i samarbete med amerikanska forskare. Upptäckten gjordes i samband med utbrott av en sjukdom kallad ”severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)” 2009. Patienterna drabbades av hög feber och svåra gastrointestinala symptom tillsammans med trombocytopeni och leukocytopeni. Symptomen liknar de vid anaplasmos. Initialt beräknades dödligheten till cirka 30 procent, men vid uppföljande undersökningar av 171 konfirmerade fall, varav 21 dödsfall, blir siffran 12 procent.
Sjukdomsfallen har rapporterats från Hubei- och Henan-provinserna i centrala Kina. Ungefär två tredjedelar av fallen har setts hos personer över 50 år, ungefär jämt fördelat mellan könen. De flesta fallen rörde bönder i skogs- och bergsområden som hade arbetat på fälten tiden före insjuknandet. Preliminära resultat pekar mot att virus överförs till människa via fästingar.

/Åke Lundkvist, Smittskyddsinstitutet