Under 2010 rapporterades 683 fall av tuberkulos (tbc) vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2009. Antalet fall av tbc i Sverige har ökat kontinuerligt sedan 2003, men trots detta är Sverige fortfarande ett av de länder i världen som har lägst incidens. För 2010 var den 7,3 fall per 100 000 invånare och år jämfört med 6,9 2009. Ökningen beror helt på migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc.

Läs mer om detta här .