Den 24 mars infaller World TB Day 2011. Initiativtagare till dagen är Stop TB Partnership som består av mer än 1000 olika typer av internationella organisationer inom både privat och offentlig sektor samt NGO:s som arbetar tillsammans för att utrota tuberkulos.

Läs mer om detta här .