Ytterligare ett fall av mässling, det sjätte i år, har rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Det är en man i 30-års åldern som insjuknat efter en resa till Frankrike.

Frankrike är för närvarande det mest mässlingsdrabbade landet i Europa. Utbrottet i Frankrike har pågått sedan 2008 och en kraftig ökning av fall har noterats sedan december 2010. Bara under januari-februari i år har mer än 3 700 fall anmälts. Sjukdomen sprider sig mest i landets södra regioner. Majoriteten av de insjuknade är barn, medianålder bland förra årets fall var 14 år. Den högsta incidensen observerades bland barn under 1 år. Vaccinationstäckning för mässling-påssjuka-röda hund (MPR) vaccinet bland två-åringar har varit runt 90 % i Frankrike de senaste åren, vilket är lägre än den 95 %-iga täckning som krävs för att förhindra smittspridning i en befolkning. I Sverige har över 96 % av två-åringar rapporterats vara vaccinerade mot MPR.

På Själland i Danmark fortsätter ett utbrott sedan mitten av januari med 30 konfirmerade fall hittills. I Finland pågår utredning kring ett inhemskt fall där ett småbarn har insjuknat. Inhemska fall har inte inträffats i Finland på flera år.

Här kan du läsa mer om detta:

http://www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole/Point_rougeole_220311.pdf (franska)

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/2001_03_measles-update_250311.aspx

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/03/29/barn-insjuknat-i-massling/index.xml

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om mässling här

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet