Sverige har i regel en låg incidens av VRE, med undantag av den omfattande smittspridning som identifierades i Stockholm, Halland och Västmanland under 2007-2010 (se länkar nedan) och den nu pågående smittspridningen i Västernorrland.

Smittskyddsinstitutet har sedan 2008 löpande utfört kostnadsfri epidemiologisk typning av isolat från rapporterade VRE-fall med PFGE (pulsfältsgelelektrofores). Målet med löpande typning är att tidigt upptäckta spridning av specifika VRE-stammar såväl lokalt som nationellt för att identifiera eventuella utbrott. Resultaten kan också användas för utvärdering av riktade interventioner mot smittspridningen. Evidensbaserade interventioner är nödvändiga för att kunna behålla en låg incidens av VRE i Sverige även i framtiden.

Samtliga inskickade VRE-stammar typas med PFGE och samlas i en nationell databas. Namngivningen på specifika stammar baseras på bakterieart (Efm för E. faecium och Efs för E. faecalis) följt av typ av van-gen (A eller B) samt år för första kända isolatet (t. ex 07) och ett löpnummer (t. ex 01). Resultaten av den epidemiologiska typningen förmedlas både till insändande laboratorium och till aktuell Smittskyddsenhet via SmiNet.

Lästips:

15 januari 2009: Misstänkt nationell spridning av vankomycinresistenta Enterococcus faecium, vanB

Epidemiologisk typning av MRSA och VRE

/Barbro Olsson-Liljequist och Karin Tegmark Wisell, Smittskyddsinstitutet