Världshälsoorganisationen WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot människors hälsa. Vi måste alla hjälpas åt för att ha tillgång till effektiva antibiotika även i framtiden. För Smittskyddsinstitutet är antibiotikaresistens ett högprioriterat verksamhetsområde.

Läs mer om detta här