Genom att analysera sökningar på Vårdguidens webbplats har en grupp forskare vid Smittskyddsinstitutet (SMI) utarbetat en metod för att följa utbrott av vinterkräksjuka. Under den gångna vintern användes metoden för första gången fullt ut. Läs mer om vad detta gav för resultat här