Tre hygienpris har delats ut till personer som gjort betydande insatser inom hygienområdet. Vinnarna är:

  • Tua Allebring och Pia Göthberg med medarbetare på Toftaåsens Äldrecenter, Göteborgs stad
  • Irene Jakobsson och Charlotte Wrångberg med medarbetare på Kirurgkliniken Västerviks sjukhus
  • Teija Joona och Anna-Karin Vidgren med medarbetare på Norrbottens Läns Landsting (NLL)

Läs mer om varför just dessa har vunnit pris på Svensk Förening för Vårdhygiens webbplats här