Under perioden april 2010- mars 2011 ökade antibiotikaförskrivningen i Sverige med 3%, från 378 till 390 recept per 1000 invånare och år, jämfört med april 2009-mars 2010. Endast i ett län, Jämtland, minskade antibiotikaförbrukning med 1%. I övriga län ökade antibiotikaanvändningen. Förskrivningen varierade från 415 till 311 recept per 1000 invånare och år.

Den sammanlagda användningen av luftvägsantibiotika ökade med 4% under första kvartalet 2011 jämfört med samma period 2010. Ökningen är ett resultat av den relativt stora ökningen av doxycyklin (10%) och erytromycin (9%).

Klicka här för att ladda ner hela kvartalsrapporten