Australien går sannolikt mot det värsta utbrottet hittills av Ross River virusinfektioner. Ett stort antal infektioner har påvisats i områdena runt Perth (sydvästra Australien) och i de nordvästra delarna av landet under de senaste månaderna. I regionen Kimberley har antalet fall fyrdubblats från 28 fall 2010 till 116 fall under samma tidsperiod i år. Barwonregionen har rapporterat 52 fall hittills, jämfört med 0 fall förra året. Normalt ses inga fall av Ross River fever så långt söderut i Australien. I delstaten Victoria har hittills drygt 600 fall rapporterats.

Sprids till människan via myggor

Ross River virus tillhör genus alfavirus inom familjen Togavirus och är ett typiskt arbovirus som sprids till människan via leddjur, framför allt myggor. De allra flesta alfavirus har olika myggor som vektorer och kan infektera ett brett spektrum av ryggradsdjur. Infektioner med alfavirus kan ge upphov till principiellt två olika sjukdomsbilder. Den ena karaktäriseras av feber och ibland också en svår hjärninflammation. Den andra, dit Ross River virus hör, ger feber, utslag och ledvärk. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för infektion.

De dramatiska ökningarna av Ross River fever i Australien förklaras av omfattande regn, vilket lett till att stora områden översvämmats. Dessa utökade våtområden har kraftigt förbättrat myggornas möjligheter att föröka sig.

Läs smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om Ross River fever här

/Åke Lundkvist, Smittskyddsinstitutet