Under år 2010 anmäldes 36 814 fall av klamydiainfektion vilket är en minskning med 2,6 procent jämfört med 2009 då 37 782 fall rapporterades. Även om färre fall rapporterades jämfört med 2009 ses en signifikant uppåtgående trend för antal klamydiainfektioner sedan 1997, både bland män och kvinnor.

Här kan du ta del av detaljerad klamydiastatistik för 2010

/Inga Velicko, Smittskyddsinstitutet