Under 2010 rapporterades 68 fall av invasiv meningokockinfektion vilket motsvarar 0,7 fall per 100 000 invånare och år. Årsincidensen har varierat mellan 0,5-0,8 per 100 000 under perioden 2000-2010 vilket är låga incidenssiffror jämfört med många andra europeiska länder.

Här hittar du detaljerad statistik för invasiv meningokockinfektion

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet