En nyligen publicerad enkätstudie, ”Ung KAB09 - kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga”, visar att många unga personer inte använder kondom då man har samlag med en ny partner. I studien som Göteborgs Universitet tagit fram i samarbete med Smittskyddsinstitutet svarade 15.000 unga mellan 15-29 år från hela landet.

Studien visar att trots en medvetenhet om olika könssjukdomar, är det bara i ungefär hälften av de fall då man har samlag (vaginalt och analt) med en ny eller tillfällig partner som unga använder kondom. Att ta sexuella risker hänger ihop med att ta risker även i andra avseenden, exempelvis när det gäller alkohol och droger. Att så många inte använder kondom visar hur viktigt det är att jobba med attityder och beteende och med riktade anpassade insatser för att nå de som är mest utsatta för risk. Kunskapen om att kondom ger ett bra skydd finns redan där, visar enkäten.

Läs mer om denna studie här:

http://www.smi.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-pressinbjudningar/2011/halften-av-unga-anvander-kondom-vid-samlag-med-tillfallig-partner/