Smittskyddsinstitutets epidemiologiska årsrapport för 2010 kommer publiceras i mitten av juni 2011, men redan i dag finns 2010 års statistik för klamydia, gonorré, syfilis samt invasiv meningokockinfektion att tillgå på SMIs webbplats. Statistiken för andra sjukdomar kommer att läggas ut allteftersom analyserna är klara. Tidigare har vi publicerat 2010 års statistik för tuberkulos och TBE .