År 2010 anmäldes 199 syfilisfall i Sverige, vilket är en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2009. Incidensen av syfilis i Sverige ligger nu på 2.1 per 100 000 invånare och år och sedan år 2000 ses en statistiskt signifikant uppåtgående trend i syfilisincidens. Omkring hälften av fallen som anmäldes under 2010 var smittade utomlands, bland de inhemskt smittade fallen fanns majoriteten bland män som har sex med män (MSM).

Här hittar du detaljerad syfilisstatistik för 2010

/Katarina Widgren, Smittskyddsinstitutet