Sju nya fall av mässling i Sverige under april

I april rapporterades sju nya fall av mässling till Smittskyddsinstitutet. Sedan början av året har totalt 13 fall anmälts, sex barn och ungdomar i åldrarna 9 månader-18 år samt sju vuxna i åldrarna 21-56 år. Sju personer hade smittats utomlands, varav fyra i Europa och tre i Asien. Fem fall har varit sekundärfall till utlandssmittade. För ett fall är uppgiften om smittland oklar. 12 av de insjuknade är ovaccinerade och en tonåring hade fått 1 vaccindos. Genotyp D9 (3 fall) och D4 (5 fall) har påvisats vid molekylär karakterisering på SMI. Genotyp D9 cirkulerar i östra Asien och D4 är den vanligast förekommande genotypen i Europa just nu.

Vården måste känna igen mässling

Just nu rapporteras mässlingsfall också från många andra länder i världen. I samband med att mässlingspatienter sökt läkare och sjukhusvårdats i Sverige har många medpatienter utsatts för smitta i onödan på grund av att man inte tänkt på mässling som orsak till patientens symptom.

Mässling ger feber, hosta, sammanflytande utslag över hela kroppen, vita fläckar i kindslemhinnan och ögoninflammation. Olika typer av bakteriella komplikationer är vanliga eftersom patienternas immunförsvar hämmas av mässlingsviruset. Det är viktigt att sjukvårdspersonal och sjukvårdsrådgivningen är medvetna om att sjukdomen finns, att den är mycket aktuell just nu och hur den ter sig kliniskt. På det sättet kan patienter hänvisas till rätt mottagning. En patient med mässling är mycket smittsam, och ska inte vistas tillsammans med andra vårdsökande!

Oskyddade bör vaccineras

Personer som inte vet att de har haft mässling och som inte har vaccinerats med två doser mot sjukdomen bör överväga vaccination, speciellt inför utlandsresa Den panamerikanska grenen av WHO har nyligen publicerat liknande rekommendationer. Mässling är eliminerad i USA liksom i Sverige, men i båda länderna har importfall i år smittat enstaka personer i landet. Förutom att sjukdomen är påfrestande för den som drabbas är det viktigt att undvika importfall och sekundärspridning till omgivningen. Detta kan bara ske genom att man ser över sitt eget vaccinationsskydd.

Läs mer om mässling i Sverige och i världen:

Ett fall av mässling konstaterat i Skövde

EPI-aktuellt vol 10 nr 6, 10 februari 2011

Se över ditt vaccinationsskydd mot mässling vid utlandsresa

http://www.promedmail.orgMEASLES UPDATE 2011 (11 )

http://www.promedmail.org MEASLES, RUBELLA - AMERICAS: EPIDEMIOLOGICAL ALERT, PAHO

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2011/

PAHO/WHO Urges Travelers to the Americas to Get Vaccinated against Measles and Rubella

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om mässling här

/Tiia Lepp, Annika Linde, Smittskyddsinstitutet