Varje år drabbas hundratals miljoner människor i världen av vårdrelaterade infektioner, enligt WHO. Därför har världshälsoorganisationen utropat den 5 maj till en global handhygiendag. Genom en god handhygien kan vi stoppa onödig spridning av sjukdomar som sår- och luftvägsinfektioner, diarré liksom spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Flera studier visar att en god handhygien hos patienter kan minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Fem tips att tänka på som patient på sjukhus eller som anhörig på besök:

  • Fråga om det finns information om handhygien på vårdinrättningen
  • Tvätta händerna innan du äter samt efter toalettbesök
  • Använd dessutom gärna den handdesinfektion som finns uppsatt
  • Be personalen om hjälp om du har svårt att sköta din handhygien
  • Som anhörig, tänk även på att tvätta eller desinfektera händerna både före och efter besöket

Läs mer om detta här