Under 2010 rapporterades 125 fall av akut (nyförvärvad) hepatit B-infektion vilket är ungefär på samma nivå som 2009 då 112 fall rapporterades. Mindre utbrott av hepatit B ses framför allt bland intravenösa missbrukare trots rekommendationer om vaccination. Detta tyder på att det är svårt att nå dessa med vaccination.

Här finns detaljerad hepatit B statistik för 2010

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hepatit B

Hepatit C i Sverige sprids framför allt bland intravenösa missbrukare. Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern som i många fall inte ger några sjukdomssymtom alls. Detta gör att man kan ha burit på viruset länge innan diagnosen ställs och det kan vara svårt att veta hur och när man blivit smittad. Under 2010 rapporterades 1944 fall av hepatit C, vilket är 12 % färre än 2009 då 2 215 fall rapporterades.

Här finns detaljerad hepatit C statistik för 2010

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hepatit C

/Frida Hansdotter, Smittskyddsinstitutet