Under 2010 rapporterades 465 hivinfekterade personer i Sverige (4,9 fall per 100 000 invånare och år) vilket är ungefär lika många som rapporterades under 2009. Även om det inte varit en ökning av antalet rapporterade fall 2010 jämfört med 2009 ses en långsam uppåtgående trend för antal rapporterade hivfall sedan början av 2000-talet.

Här finns detaljerad hivstatistik för 2010

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hivinfektion

/Malin Arneborn, Smittskyddsinstitutet