I två artiklar i senaste numret av Läkartidningen beskrivs de nya behandlingsrekommendationerna för öroninflammation (akut mediaotit) som publicerades hösten 2010.

Öroninflammation är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. Nästan alla barn har haft minst en episod av akut mediaotit då de börjar skolan, och en del har haft många fler. I de allra flesta fall är öroninflammation självläkande men det är viktigt att känna till när antibiotikabehandling är indikerad.

Öroninflammation – alltifrån självläkande till livshotande
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16446

Mindre antibiotika ska ges vid öroninflammation
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16445