Från och med fredagen den 13 maj kommer en sammanställning över antalet rapporterade fall av C. difficile att publiceras på SMI:s webbplats varje vecka. Clostridium difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré och ge livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika. Problemet med C. difficile ökar. Flera länder har därför infört eller planerar att införa obligatorisk rapportering av C. difficile.

I Sverige finns sedan 2009 ett system för frivillig laboratorierapportering av C. difficile i vilket nu 22 av26 laboratorier medverkar. De uppgifter som laboratorierna rapporterar till Smittskyddsinstitutet (SMI) är det datum då provet först anlände till laboratoriet, patientens födelseår och kön samt vilken metod som har använts för att analysera provet. För att ett positivt fynd av C. difficile ska anses vara ett nydiagnostiserat fall, ska minst åtta veckor förflutit sedan föregående positiva prov i enlighet med den europeiska falldefinitionen för C. difficile. Därför efterfrågas även om patienten har lämnat positivt prov de senaste åtta veckorna.

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om C. difficile

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet.

/Maria Lysén, Thomas Åkerlund och Johan Struwe, Smittskyddsinstitutet