Under 2010 anmäldes totalt 3 609 fall av salmonellainfektion vilket är en ökning jämfört med 2009 då 3 054 fall anmäldes. Ökningen gäller framför allt de inhemskt smittade och kan förklaras av flera utbrott under 2010.

17 salmonellautbrott 2010

Under året rapporterades 17 salmonellautbrott med totalt 224 fall. Flera av utbrotten orsakades av dålig livsmedelshygien och kontaminerade råvaror på restauranger. Årets största utbrott 2010 inträffade under sommaren i Kalmar län och var kopplat till en restaurang där dålig livsmedelshygien orsakade minst 42 fall (läs mer om utbrottet här ). Salmonella kunde konstateras både hos kökspersonal och i livsmedel från restaurangen. Flera utbrott på restauranger anmäldes från Dalarna. Ett kopplades till en thai- och kinarestaurang och resulterade i 18 fall. En långvarig salmonellakontamination på en pizzeria hann orsaka två utbrott med totalt 20 fall innan en total sanering satte stopp för smittspridningen (läs mer om utbrottet här ). I Skåne orsakade kontaminerad falafel från en snabbmatsrestaurang 18 fall av Salmonella Infantis (läs mer om utbrottet här )

En majoritet av fallen utlandssmittade

Trots flera utbrott under 2010 var liksom tidigare år endast en låg andel, 23 procent, av alla salmonellafall rapporterade som inhemskt smittade. Denna situation är unik för Sverige jämfört med större delen av Europa. Liksom tidigare år var Thailand det resmål där flest svenskar smittades av Salmonella. Reserelaterade risker för Salmonella och olika resmål har under 2010 publicerats i EPI-aktuellt 25 november 2010 .

Mer utförlig information om det epidemiologiska läget för salmonellainfektion under 2010 finns att läsa här .

Här finns Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om salmonellainfektion

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet