Totalt rapporterades 282 fall med yersiniainfektion under 2010. Av dessa smittades en övervägande andel i Sverige. Antalet fall som rapporterades smittade i Sverige med Yersinia ökade mellan 2000-2004. År 2004 rapporterades 594 fall, därefter sågs en minskning och under 2010 rapporterades det lägsta antalet fall smittade i Sverige sedan 1997, 219 fall. Trendanalyser visade en statistiskt signifikant nedåtgående trend av det totala antalet rapporterade fall 2004-2010. Vad minskningen beror på är fortfarande oklart.

Mer utförlig information om det epidemiologiska läget för yersiniainfektion under 2010 finns att läsa här .

Här finns Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om yersiniainfektioner.

/Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet