Under 2010 anmäldes totalt 63 fall av listerios. Detta är en minskning jämfört med 2009 då 73 fall anmäldes, vilket då var ett rekordhögt antal. Men antalet anmälda listeriosfall var fortfarande högt 2010 sett i ett längre tidsperspektiv.

Under 2010 rapporterades sju fall hos gravida. Det är det högsta antalet sedan 1992 och med anledning av detta publicerade Smittskyddsinstitutet (SMI) under 2010 en rapport som beskriver Listeria generellt i Sverige samt specifikt hos gravida och nyfödda barn. Rapporten heter Listeria bland gravida kvinnor i Sverige – Vaksamhet viktigt hos blivande mödrar, mödrahälsovården och myndigheter och finns tillgänglig på SMIs webbplats här .

Typningsresultatjämförs inom samarbetsprojekt

Listeria har varit i fokus under 2010 med flera nationella och internationella samarbetsprojekt. I ett mycket lyckat projekt samlades samtliga humanstammar in till SMI för typning. Under 2011 kommer typningsresultaten från SMI att jämföras med livsmedel positiva för Listeria i samarbete med Livsmedelsverket. Resultatet förväntas ge ledtrådar till vilka livsmedel listeriosfallen kan ha smittats av.

Mer utförlig information om det epidemiologiska läget för listerios under 2010 finns att läsa här .

Här finns Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om listeriainfektion.

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet