I Sverige har tre nya fall av mässling rapporterats i maj. Tre vuxna har insjuknat efter utlandsresor, två hade smittats i Frankrike och en i England.

Europa

Mässling fortsätter att spridas i flera europeiska länder. Senast har utbrott rapporterats från bland annat Kanarieöarna och Storbritannien. På Teneriffa anmäldes 25 fall av mässling i april, vilket är det största antalet på 10 år. Sjukdomen har troligen importerats av turister. Det är ännu ovaccinerade småbarn och oskyddade vuxna i åldrarna 25-40 år som har insjuknat. Vaccinationstäckningen har varit hög på Kanarieöarna, över 95 procent sedan 1985 och hälsomyndigheterna tror att det inte kommer bli någon större spridning på ön.

I Storbritannien har en stor ökning av fall noterats sedan början av året där många insjuknat efter utlandsresor. Health Protection Agency har uppmanat familjer att se till att vara vaccinerade inför semesterresor till kontinenten.

I Frankrike har över 7000 personer insjuknat i år. 13 personer har drabbats av neurologiska komplikationer och två personer har avlidit till följd av lungkomplikationer. Andelen sjukhusvårdade har varit stor bland småbarn och vuxna. Orsaken till den omfattande smittspridningen i Frankrike är otillräcklig vaccinationstäckning i befolkningen. Vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner i landet. 87-90 procent av 2-åringar hade vaccinerats med en dos 2004-2007. Täckningen för andra dosen var ännu lägre.

Även i Spanien pågår ett utbrott i Sevilla provinsen med över 950 fall hittills i år, varav 1 dödsfall. I Schweiz har 337 fall rapporterats under januari-april. Många har haft anknytning till det franska utbrottet.

I Danmark har 58 personer insjuknat under 2011. Utbrottet, som pågått sedan januari är det största på 14 år. 52 av de insjuknade var ovaccinerade och 6 var vaccinerade med 1 vaccindos. Vaccinationstäckningen i landet har varit under 90 procent de senaste åren.

Av andra länder har Belgien, Tyskland, Serbien, Makedonien, Rumänien och Bulgarien haft mässlingsutbrott i år.

Andra världsdelar

Både i Nord- och Sydamerika, där mässling har förklarats vara eliminerad sedan 2002, har en ökning av antalet mässlingsfall skett i år. I flera delstater i USA har importfall orsakat ytterligare fall bland oskyddade personer. I Quebec i Kanada har flera fall rapporterats i samband med importfall från Frankrike. Chile har haft det första mässlingutbrottet på 8 år. En vaccinationskampanj riktad till 30-40 åringar, åldersgruppen som har sämst skydd, planeras.

Även i Japan har sjukdomen spritt sig från flera importfall från Frankrike och Filippinerna. Totalt har antal mässlingsfall ökat jämfört med tidigare år. I Indien och Bangladesh har flera dödsfall i mässling inträffats bland barn.

I Afrika har Demokratiska Republiken Kongo en mässlingsepidemi som pågått i sex månader. Över 16 000 misstänkta fall har rapporterats och 107 personer har dött i sjukdomen. Trots omfattande vaccinationskampanjer har spridningen fortsatt. Vaccinationstäckning bland barn beräknas vara kring 70 procent i landet. I många länder i Afrika vaccineras barn mot mässling med 1 dos vid 9-månaders ålder.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om mässling här

Ytterligare aktuell information om mässling i världen:

Epidemiological update on measles in EU and EEA/EFTA Member States

WHO Epidemiological Brief May 2011

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Temasider/Maeslingetema.aspx

Flash Report of measles virus in Japan, 2009-2011

ProMED: MEASLES UPDATE 2011 (13)

ProMED: MEASLES UPDATE 2011 (12)

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet