Totalt rapporterades 8 001 personer med campylobacterinfektion 2010 varav 3 143 var inhemskt smittade. Antalet inhemska fall ökade med 16 procent jämfört med 2009 och är det högsta antalet som rapporterats under den senaste tioårsperioden. Den nedåtgående trend som sågs för de inhemska fallen mellan 1997 och 2009 bröts därmed 2010.

Ett större antal än tidigare rapporterades smittade i Sverige under månaderna maj till september trots att inga större utbrott med Campylobacter inträffade under sommaren. Det är troligt att fler sporadiska fall eller mindre kluster av fall inträffade till följd av den varma sommaren då fler personer exempelvis grillade utomhus eller hade picknick.

Mer utförlig information om det epidemiologiska läget för campylobacterinfektion under 2010 finns att läsa här .

Här finns Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om campylobacterinfektion.

/Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet