Smittskyddsinstitutet (SMI) har tillsammans med lokala Stramagrupper för femte gången gjort en mätning av antibiotikaanvändningen på 72 svenska sjukhus. Den så kallade punktprevalensstudien (PPS) visar att det positiva trendbrottet från 2008 håller i sig. Lär mer om detta här