Smittskyddsinstitutets epidemiologiska årsrapport för 2010 kommer publiceras i mitten av juni 2011, men i samband med publicering av de senaste numren av EPI-aktuellt har 2010 års statistik för vissa sjukdomar redan presenterats. I veckans EPI-aktuellt presenteras 2010 års siffror och kommentarer vad gäller flera mag- tarmsjukdomar. Statistiken för andra sjukdomar kommer att läggas ut allteftersom analyserna är klara.