Nedan följer några länkar till aktuell informationen om mässling i världen:

Om mässlingsutbrott och vaccinationstäckning för MPR i Danmark:
http://www.ssi.dk/Aktuelt/Temasider/Maeslingetema.aspx

MPR vaccinationsrekommendationer i Finland:
http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv/meddelande?id=25648

Rapport om mässling i EU, första kvartalet 2011:
http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/2011_first.pdf

WHO Europa kontoret om mässling i Europa: WHO Epidemiological Brief 14: Measles outbreaks and importation of wild poliovirus in the European Region

Senaste mässlingsuppdateringen från proMED: PRO/EDR> Measles update 2011 (15)