Socialstyrelsen har nyligen publicerat nya riktlinjer för vuxentandvården som bland annat ger rekommendationer för hur sjukdomar i munnen ska förebyggas och behandlas. En viktig del handlar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna ger också vägledning kring antibiotikabehandling. http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

Statistik från Smittskyddsinstitutet visar att cirka sju procent av alla antibiotikarecept i öppenvården förskrivs av tandläkare. Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med omkring sex procent per år under de senaste åren. Fortfarande finns dock stora regionala skillnader, vilket tyder på att nationella riktlinjer och rekommendationer för antibiotikaanvändning behövs. Det antibiotikum som oftast skrivs ut är penicillin som står för 75 procent av all antibiotikaförskrivning i tandvården.

Idag är kunskapen om på vilka indikationer tandläkare förskriver antibiotika begränsad. Tandvårds-Strama är en expertgrupp som tillsammans med SMI arbetar med antibiotikafrågor inom tandvården. Tandvårds-Strama har bland annat varit delaktig i arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer. Tidigare har gruppen även uppmärksammat användningen av antibiotikaprofylax inom tandvården. Förebyggande antibiotikabehandling inför ingrepp i munhålan är vanligt, men omdiskuterat. En artikel i Tandläkartidningen där gruppen sammanfattar kunskapsläget kring antibiotikaprofylax i tandvården län du läsa här

/Ulrica Dohnhammar och Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet