På grund av ett stort pågående EHEC-utbrott (Enterohemorragisk E.coli-infektion) i Tyskland uppmanas nu tysklandsresenärer att vara extra försiktiga. Smittskyddsinstitutet uppmanar sjukvården till ökad vaksamhet på patienter som söker vård för EHEC-symtom som diarré, blodig diarré och buksmärtor och som rest i Tyskland under maj månad. Dessa personer ska snarast erbjudas medicinsk bedömning och provtagning för EHEC. Observera att EHEC alltid måste efterfrågas på remissen till laboratoriet för att analysen säkert ska bli utförd.

Läs mer om detta här