År 2010 anmäldes 1 457 fall av invasiv pneumokockinfektion, vilket motsvarar en incidens* på 15,5. De senaste fem åren har sjukdomsincidensen varierat mellan 14,6 till 19,5.

Vaccination mot invasiv pneumokockinfektion infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet den 1 januari 2009. I fem län påbörjades vaccination tidigare, i Stockholms län redan år 2007. Sedan den allmänna vaccinationen infördes har antalet fall bland barn under två år minskat. Sjukdomsincidensen i den åldersgruppen har gått ner från 26,1 år 2007 till 12,3 2010.

*med incidens menas antalet fall per 100 000 invånare och år

Läs detaljerad statistik för 2010 om invasiv pneumokockinfektion här

Här kan du läsa Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

/Tiia Lepp, Jessica Darenberg, Smittskyddsinstitutet