Clostridium difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré och livshotande pseudomembranös kolit (kraftig inflammation i tjocktarmen), framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika. Flera studier har visat att incidensen av Clostridium difficile-infektion har ökat de senaste åren i Sverige och i en enkätstudie 2007 rapporterades mellan 32 till 200 fall per 100 000 i de olika länen (se epidemiologisk årsrapport 2008 ).

Nytt system för laboratoriebaserad rapportering

Sedan oktober 2009 finns ett system för laboratoriebaserad rapportering av nydiagnostiserade fall. Smittskyddsinstitutet har även utvecklat en mikrobiologisk övervakning med punktprevalensmätningar av de i landet förekommande typerna vid två tillfällen per år. Den har pågått sedan 2009 och innebär att laboratorier som odlar C. difficile erbjuds att skicka in isolat till SMI för vidare undersökning.

År 2010 anmäldes mer än 4 500 nya fall av C. difficile-infektion från de 20 (av 28) laboratorier som deltog i den frivilliga rapporteringen av C. difficile. Sammanlagt typades 334 C.difficile-isolat insamlade vid två tillfällen under året.

Här hittar du senaste statistiken för Clostridium difficile

Här kan du läsa Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om Clostridium difficile-infektion

/Maria Lysén, Thomas Åkerlund, Johan Struwe, Smittskyddsinstitutet