Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre mässlingsutbrott. Totalt 38 länder i WHO:s europeiska region har rapporterat mässlingfall hittills i år. Fall har även konstaterats i Sverige (läs mer om detta i EPI-aktuellt 5 maj 2011: Var uppmärksam på mässling! och EPI-aktuellt 19 maj 2011: Fortsatt spridning av mässling i världen ). Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen rekommenderar att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader vaccineras mot mässling vid utlandsresa (normalt ges vaccin på BVC vid 12–18 månaders ålder). Observera att barn som vaccineras med MPR före 12 månaders ålder även bör vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder. Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerats med två doser bör se till att bli vaccinerade inför en utlandsresa.

Läs mer om detta här