Drygt en av sex ungdomar och unga vuxna uppger att kondom ”funkar bra i teorin, men sällan i verkligheten”. Resultatet redovisas i undersökningen ”Ungdomar och sexualitet” 2011 som Smittskyddsinstitutet beställt från Ungdomsbarometern. Dessutom uppger framför allt yngre killar att de använder kondomen ”bara om min partner insisterar”.

För att öka unga och unga vuxnas handlingsberedskap att tala om kondomen innan de har sex har Nationella Hivrådet i samverkan med Smittskyddsinstitutet inlett en informationsinsats under namnet Knull de Luxe. Insatsen ska få ungdomar och unga vuxna att lyfta frågan om att föreslå och sedan använda kondom med sina sexpartner.

Läs mer om detta här