Statistik från Smittskyddsinstitutet visar att det under 2010 rapporterades 1 579 fall av MRSA, en ökning med 7 procent jämfört med 2009. Från att ha varit ett stort problem inom vården sprids MRSA i dag främst ute i samhället. Läs mer om detta här