Sedan den 1 juli 2010 fördelar Smittskyddsinstitutet det statliga anslaget, ramanslag 2:8, i statsbudgeten för insatser att förebygga hiv och sexuellt överförda infektioner. Nu utlyser myndigheten ansökningsperiod för medel gällande 2012-års verksamhet. Särskilda anvisningar och villkor finns för respektive bidrag. Sista ansökningsdag är den 1 september 2011. Läs mer om detta här