Med anledning av att man hittat rävens dvärgbandmask hos rävar i Sverige har Smittskyddsinstitutet sammanställt kunskap kring risker för att människor smittas. Läs mer om detta här