Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre mässlingsutbrott. I Sverige är skyddet mot mässling generellt gott, vilket talar mot att ett större utbrott skulle ske här. Ovaccinerade personer som inte har haft mässling eller personer som endast fått en vaccindos mot mässling kan dock riskera att smittas, t.ex. i samband med resa till områden med pågående mässlingsutbrott.

Inför en utlandsresa rekommenderar Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader vaccineras mot mässling (normalt ges vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund på BVC vid 12–18 månaders ålder). Observera att barn som vaccineras före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder.

Bland äldre barn talar svenska antikroppsstudier för att framför allt barn födda före 2002 som ännu inte har fått en andra dos i barnvaccinationsprogrammet bör få denna för att ha ett bra skydd mot mässling vid resa utanför Sverige. Om den andra dosen tidigarelagts ersätter denna den ordinarie dosen i barnvaccinationsprogrammet.

Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats med två doser bör vaccineras med en dos före utlandsresa. För långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum.

Läs mer om detta här