Antalet som insjuknat i den dominikanska koleraepidemin hade den 29 juni 2011 ökat till ca 15 000 personer och dussintals personer har avlidit enligt det Dominikanska Läkarförbundet (Dominican Medical Association). Man har ännu inte kunnat fastställa det exakta antalet avlidna på grund av att de inte rapporterats korrekt till myndigheterna. Antalet rapporterade kolerafall i Haiti hade den 12 juni 2011 ökat till 344 623 fall varav 5 397 dödsfall.

Läs ProMEDs senaste uppdatering om utbrottet här
Läs tidigare information från Smittskyddsinstitutet om utbrottet här

/Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet