Måndagen den 26 september arrangerar Smittskyddsinstitutet en temadag om influensa. Nyheter kring influensa, epidemiologisk och virologisk utveckling sedan 2009 i Sverige och världen är några ämnen som kommer att diskuteras under dagen. Programmet kommer även att innehålla vaccinationseffektivitet och vaccinationsstrategier inför säsongen 2011-12 samt epidemiologisk utvärdering. SMI-dagen vänder sig till smittskyddsenheter, sentinelläkare, mikrobiologer, infektionsläkare, barnläkare och övriga intresserade.

Läs mer om SMI-dagen här