Nu har TBE-säsongen kommit igång på allvar och antalet fall som anmälts hittills i år är relativt högt för att vara så tidigt på sommaren. Mellan den 1:a janunari och den 12:e juli i år har 35 fall rapporterats. Så många fall har inte rapporterats under motsvarande period sedan 2007 (se tabell). Flest personer brukar dock insjukna under augusti och september månad. Det är därför inte säkert att det slutliga antalet fall blir högt även om många insjuknat i början på sommaren (se tabell). En viktig faktor som påverkar antalet TBE-fall är den kommande väderleken. Vädret har stor betydelse för människors och fästingars beteende och därmed människors kontakt med infekterade fästingar.

År Antal anmälda TBE-fall t.o.m. 12:e juli Antal anmälda TBE-fall under hela året
2007 36 181
2008 20 224
2009 25 210
2010 21 174
2011 35 -

De flesta fallen (13 personer) anmäldes i år liksom tidigare från Stockholms län. I de fall man har en god uppfattning om var personen smittats är det framför allt i områden där TBE är mer vanligt förekommande så som till exempel i Stockholms skärgård och i Mälarens östra och mellersta delar.

Läs om hur du kan skydda dig mot fästingar och TBE-smitta på Smittskyddsinstitutets webbplats här

Observera att virala meningoencefaliter kan orsakas av flera olika smittämnen och att TBE-infekterade personer endast utgör en del av de fall som rapporteras på SMI:s statistiksida om virala meningoencefaliter.

/Marika Hjertqvist, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet