Den danska rapporten DANMAP 2010 som beskriver antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Danmark finns nu tillgänglig online på http://www.danmap.org . Motsvarande svenska rapport SWEDRES finns tillgänglig på SMIs webbplats här