Salmonella Enteritidis fagtyp 29

Sedan mitten av juli utreds ett utbrott av Salmonella Enteritidis fagtyp 29. Totalt har 46 fall rapporterats från 14 län i landet. Flest fall rapporterades i mitten av juli. Det senaste fallet insjuknade under första veckan i augusti och utbrottet tros därför nu vara över. Av fallen är ca två tredjedelar kvinnor och de flesta är i åldersgruppen 20 till 39 år. Utredningen av smittkällan pågår fortfarande i samarbete mellan SMI, Livsmedelsverket och inblandade kommuner. Intervjuer med fallen ledde tidigt till misstanken att smittkällan kunde vara kycklingsallad, inköpt i olika butikskedjor i landet. Spårning och provtagning av de aktuella ingredienserna i salladerna har dock hittills inte kunnat bekräfta misstanken. Kycklingen i salladerna var importerad. En internationell förfrågan via European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) gav inga ledtrådar till utredningen eftersom inga andra europeiska länder rapporterat en ökning av denna salmonellatyp.

Salmonella Abony

Under våren och sommaren har även ett utbrott av Salmonella Abony utretts. Sedan början på maj har 44 fall anmälts med denna annars relativt ovanliga salmonellaserotyp. Fallen är spridda i 15 län i landet. Det senaste fallet insjuknade i början på augusti och utbrottet tros nu vara över. Könsfördelningen är jämn med ungefär lika många kvinnor som män rapporterade sjuka. Det finns ingen särskild åldersgrupp som sticker ut, men det finns fler vuxna än barn bland fallen. Intervjuer som gjorts med fallen har inte lett till någon misstänkt smittkälla. En särskild studie har gjorts där man tittat på vad utbrottsfallen har ätit jämfört med vad andra salmonellafall som inte tillhör utbrottet har ätit. Resultatet kunde inte peka ut något specifikt livsmedel som skiljde de båda grupperna åt. En internationell förfrågan via ECDC gav inga ledtrådar i utredningen då inga andra europeiska länder rapporterat en ökning av denna salmonellatyp. Utredningen pågår fortfarande.

Salmonella Haifa

Ytterligare ett salmonellautbrott av en ovanlig serotyp har utretts under sommaren. Totalt har 27 fall rapporterats med Salmonella Haifa och fallen är spridda i fyra län. Flest fall insjuknade i början på juli men det finns även ett senare kluster av fall i början på augusti som hade ätit på samma pizzeria. En klar majoritet av fallen är tonåringar och personer i tjugoårsåldern och flest fall är män. Resultat från intervjuer med fallen visar att de flesta ätit ute på pizzerior, smörgåsbarer och restauranger. Utbrottsutredningen har skett i samarbete mellan SMI, Livsmedelsverket och berörda kommuner. Den gemensamma nämnaren mellan de olika matställena har spårats till att vara importerad rödlök. Provtagning av löken har dock inte kunnat bekräfta misstanken, men det är svårt att påvisa Salmonella i stora partier av livsmedel. En internationell förfrågan via ECDC ledde till ett samarbete med Island som också utredde ett mindre utbrott av denna salmonellatyp. Misstanken mot rödlök stärktes i detta internationella spår. Utredningen pågår fortfarande.

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om salmonellainfektion hittar du här .

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet