I den vetenskapliga litteraturen har det funnits motstridiga resultat gällande ökad dödlighet vid infektioner med resistenta stafylokocker (MRSA) jämfört med infektioner med känsliga stafylokocker. En ny studie från bland annat Linköpings universitet visar att intensivvårdspatienter som infekterats med MRSA kan ha 50 procent högre risk att dö. Studien (EPIC 11) utfördes under en dag vid 1 265 intensivvårdsavdelningar i 75 länder i alla världsdelar och involverade sammanlagt 13 796 patienter.

Läs mer om studien i pressmeddelande från Linköpings universitet här.
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.284008?l=sv

Studien publiceras i International Journal of Antimicrobial Agents och abstract finns tillgänglig här:
http://www.ijaaonline.com/article/S0924-8579(11)00258-5/abstract