JobbochSmitta är en frivillig forskningsstudie om smittrisker på jobbet. Studiens syfte är att kartlägga omständigheter på jobbet som påverkar risken för att bli smittad av vanliga virusinfektioner. Kunskapen kan hjälpa oss att identifiera åtgärder som kan vidtas på arbetsplatser för att förhindra smitta. Sammanlagt 14 000 yrkesverksamma personer i Eskilstuna har tillfrågats om de vill delta i studien. JobbochSmitta genomförs av forskare vid Karolinska Institutet (KI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) samt Landstinget i Sörmland. Basen i projektet är att deltagarna rapporterar när det får en luftvägsinfektion eller magsjuka och själva tar näsprover för virusdiagnostik när de blir sjuka. Deltagarna får också besvara ett antal enkäter, bland annat om förhållandena på sin arbetsplats.

Huvudansvariga för studien är professor Olof Nyrén, KI, statsepidemiolog Annika Linde, SMI och smittskyddsläkare Carl-Gustaf Sundin, Landsting Sörmland.

SMI:s roll i studien är att stödja den pågående forskningen genom expertråd. SMI har även haft en viktig del i planeringen samt i upphandling av den tekniska lösningen för webb och talsvar. Studien bygger till stor del på teknik och metoder som SMI sedan flera år byggt upp och använt för influensarapportering till ”Sjukrapport” (länk). Under studiens gång deltar flera medarbetare från SMI med planering och statistikarbeten kring enkäterna.

Läs mer om studien på www.jobbochsmitta.se .

Frågor om studien besvaras av:
Amelie Plymoth, KI, 070-733 14 57
AnnaSara D. Carnahan, SMI, 08-457 23 89